RIJDEN op CNG

Aardgas of CNG(compressed natural gas) is een goed alternatief voor diesel- en benzinewagens. Die brandstoffen raken namelijk uitgeput en ze zijn bovendien erg vervuilend

rijden met CNG

Wat is CNG ?

CNG is niets anders dan het bekende aardgas waarmee we ook onze woning verwarmen. Dit gas wordt onder druk gebracht (tussen 200 en 300 bar) en bestaat voornamelijk uit methaan. LPG daarentegen (liquefied petroleum gas) is een mengsel van propaan en butaan dat wordt gecomprimeerd onder een druk van 5 tot 7 bar. CNG kan bij omgevingstemperatuur in gasvorm worden opgeslagen. In tegenstelling tot lpg is cng bovendien lichter dan lucht, en bijgevolg mogen aardgasvoertuigen ook in ondergrondse garages worden geparkeerd.

Installatie en kostprijs

Rijden op CNG

CNG wordt opgeslagen in gasflessen die in de vloer van de auto geïntegreerd zijn en het kan als brandstof worden gebruikt voor elk voertuig met een explosie- of verbrandingsmotor. De ombouw vereist een eenvoudige, maar prijzige aanpassing (€ 2000 tot € 4000, naargelang van het model van het voertuig).

Merken en tankstations

Tegenwoordig bieden nagenoeg alle merken CNG-wagens aan. Een andere mogelijkheid is om uw wagen te laten ombouwen.

Fiscale voordelen

De Vlaamse overheid biedt gunstige voorwaarden voor CNG-wagens op het vlak van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV).

Premie voor de aankoop van een CNG-wagen

Meestal verleent de aardgasfederatie KVBG een premie voor de aankoop van een aardgasvoertuig ter gelegenheid van het jaarlijkse Autosalon. Informeer hier dus zeker naar indien u overweegt om een CNG-wagen aan te schaffen.

Keuring en controle

Enerzijds is er de normale keuring van de wagen (eerst na 4 jaar, en dan jaarlijks) die bij een GOCA keuringscentra moet worden uitgevoerd. Deze verloopt net hetzelfde als voor diesel- of benzinewagens. Tijdens de autokeuring zal wel een kleine CNG check (gasdichtheid) gebeuren. Daarnaast is er nog een 4-jaarlijkse controle van de CNG-tank. Hiervoor zijn momenteel maar enkele bedrijven bevoegd (meer info bij uw installateur of garage).